Zorgplicht banken en meer informatie

De zorgplicht banken moet ervoor zorgen dat hun klanten goed voor worden ingelicht over financiële producten die risico’s met zich meebrengen. Zij moeten hun klanten beschermen tegen het te gemakkelijk aangaan van financiële overeenkomsten, die zij gezien hun financiële toestand en kennis van zaken beter niet kunnen doen. Banken moeten er alles aan doen om de financiële toestand van de klanten in kaart te hebben en daarop passend advies geven. De Wet financieel Toezicht is er in het belang van de klanten en geeft aan de banken regels waaraan zij zich moeten houden. Deze wet moet klanten die een financieel product kopen beschermen. Worden de regels door de banken overtreden dan kan dat leiden tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Zorgplicht banken vragen?

De financiële crisis heeft de zorgplicht van banken nog eens extra aandacht gegeven. De huizen van mensen kwamen figuurlijk onder water te staan. De opbrengst bij verkoop van een onroerend was  lager dan de hypotheek. Mensen bleven met een zo genaamde restschuld zitten. Dit heeft geresulteerd in het aanpassen van de hoogte van de hypotheekbedragen. Er mag niet langer meer een te hoge hypotheek worden verstrekt. Banken moeten zich afvragen of de klant aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Banken moeten de klanten ook op de hoogte brengen van de risico’s die er zijn. Zijn er problemen met een bank of andere financiële instelling dan kan een zorgplicht advocaat je bijstaan in het geschil. Heb je financiële schade geleden omdat de bank haar zorgplicht niet is nagekomen, schakel de professional in. Ga voor meer informatie naar de website van financieelrechtadvocaten.nl.